Η Επιτυχία σας Ξεκινά με Εμάς!

Σχετικά με Εμάς

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ
MANAGEMENT
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 

Υπηρεσίες

 

Ξενοδοχειακό Concept,

Σχεδιασμός

&

Κατασκευή

Ξενοδοχειακό

 Marketing

Δημόσιες Σχέσεις

 

Affiliation

Consulting

&

Application

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

&

Εκπαίδευση Προσωπικού

 

Έρευνα Αγοράς 

Τιμολογιακή

Πολιτική

 

Management Eπισιτιστικού

Tμήματος

Ξενοδοχειακές

 Πωλήσεις,

Revenue Management

&

Αντιπροσώπευση στο Εξωτερικό

 

Διαχείρηση Περιβαντολογικής

Αειφορίας

 
 

Τύπος & Media

Συνεργάτες

 
 

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το ταξίδι σας προς την ανάπτυξη;